Mua mã thẻ

Chọn mệnh giá
{{item.Name}} {{p.Price|currency:'':0}}đ
Giỏ hàng
Giỏ hàng đang trống
{{item.cardName}} {{item.price|currency:'':0}}đ
Chiết khấu: {{item.rate}}%
{{item.price*(100-item.rate)*item.quantity/100|currency:'':0}} đ
Tổng:
{{totalMoney()|currency:'':0}} đ
Bằng việc chọn 'Thanh toán', bạn đồng ý với chính sách cung cấp, hủy và hoàn trả dịch vụ
Lịch sử mua thẻ
Mã giao dịch
Seri
Ngày mua
Nhà mạng
Mệnh giá
Chiết khấu
Tổng tiền
Hiện tại chưa có dữ liệu
Thời gian Nhà mạng Mệnh giá Mệnh giá Tiền phải trả
Telegram admin